kellede murat beyin yemek

kellede murat beyin yemek:yapılan bir işin asıl amacını anlatan bir deyim.