kelle gazanı

ataş ocaanda kelle bişirmiye yarıyan birez böökçe bahır gazan...