kelle durumu

şindik yapan galmayığ eskiden kelle paçacı düvenlerinde tabakda sulu kelle yimiyenler, yiyemiyenler işçin kelle dürümü vardı.
şindk çoğunuza ilginç geldeeni biliyorum ama tabağa gonacak kelle sıcak dırnağlı ekmeen arasına goınur üsdüne üç beş temetos, yeşil biber ve bi iki dal bahdeniz gonrak duz biber atılır ve eyle servis edilirdi.
şindik sadece tabakhanada onbaşı mamed yapıy kelle dürümünü.
başğa bilende yoğ.
varsada ben bilmeym.