kelle destanı

hanifi deller, kellecinin adına
gelin bahın şu kellenin dadına
sebep oldu bizim üç yük oduna
goca kelle dost adama verilmez.

gulaandan duttum, uzundur gaşı
aazına bahtım ki heç yokdur dişi
allah gahreylesin küflü ibişi
goca kelle dost adama verilmez.

gonşular yumıya vermedi teşti
alt çenesini yiyen üç gün gan sıçdı
allah kerim ali, melen puştu
goca kelle dost adama verilmez

üç yük odun yakdım gene bişmedi
gayneyip kellenin kefi daşmadı
daha teke beyle deke düşmedi
goca kelle dost adama verilmez.

ömer asım aksoy, derlemeler.