kalbinde alası karası olmamak

içinde art niyet, fenalık bulunmayan insanlar için kullanılan gaziantep deyimi.
içi dışı bir...
dümdüz...
riyasız...