kaba sıçan

hatır gönül iyilik bilmeyen nankör insanlara söylenir
yemek yediği kaba s.çan anlamında