iyeesi batmak

pöçü batmaknan aynı gapıya çıkar. bu gapı tirenci zilfonun gapısıdır ki batan pöçü çıhardıını duyuktum