ite dolanacagina caliya dolan

bazı durumlarda her iki seçenek de kötü olabilir
bu durumlarda iki kötü seçenekden kesin ama daha az zararlı olanının
seçilmesin en isabetli karar olacağını anlatan deyimdir.
--işe girdin mi mamed
++he hösün ammi ünaldıda gazakçıda vargele bahıym.
--aferim. neyden gediyn geliyn ya.
++60. yıl düzdepeden gediym ammi.
--bizim cabbarın böyük oğluda orda gazakçı kamyondan gidip geliy
söylüym de seni o eletsin eyi olmaz mı? dolmuşdan uğraşacağına gamyondan get.
ite dolanacağına çalıya dolan.
++eyi olur ammi. yol param da keseme galır.
ia. itle dalaşacağına çalıyı dolaş