is eyi olsa hindiler isler

iş eyi olsa hindiler işler

çalışmadan gınaa gelinen durumlarda kullanılır.