inniplik gutusu

ia. iğne ve iplik kutusu.

- geti şu pantolonuyng carcorunu dikiym, evel gaç inniplik gutusunu getir.