in ayısı

içine kapanık ve çekingen çocuklar için gullanılır. antepliler uşaklarının girişken ve atılgan olmasını isterler.

+- de avrat hazırlanamadın mı daha. düğüne geç galıcık. görende seni gelin zanneder.

- ey heerif, temam işte.

+-uşaglar nediy, hazırlar mı onnar ?

-gelmeycilermiş. o gader dayak yidiler. gene de gelmezik deyler.

+- gelmesinler. in ayısı kimi otursunnar.
in ayısı olduğu ebeveyn tarafından tasdiklenen çocuk bu durumda kalmakta ısrarlıysa direk pinine * gönderilir.

-pekey sen haglısıng oolum! yeri pine pine pine..gaçç..adam içine çıkma haa, adam olung soona..

ayrıca (bkz: gendi gendine bi adam olmak)