iki gat bir ayer etmek

alelacele yapıp üstünkörü iş bitirmek..

-yerii dert dutasıca deel gendini, sening her işingmi beyle olurmuş iki gat bi ayer ediyng hemene her işi..

(bkz: mesmuslamak)
çiftçilerin çift sürerken tarlalarda yapdiklari çizgilere hat denildeenden mütevellit; bu haneen asli, iki hat bi ayer şeklinde kullanilmaktadir.