ıhtıyarda ölür gençde ölür amma ille ıhdıyar erken ölür

ölümün kaçınılmaz son aldugunu anlatan manası açık ve net bir antep sözü.

(bkz: antep atasözleri)