huylanma uyuz olursun

inanışına göre birşeyden çok huylanırsan vücudunu kaşıntı basarmış. * bilimsel olarak doğru mudur emin değilim.
birşeyden çok iğrenildiğinde alerji gibi bişey başlar, kaşıntı tutar, burada mecazen kullanılıyor...
-tüvlerim tiken tiken oldu, nerdeyse asbapdan çıhıcıydı abaaw..yeen huylandım..
+başıma daş (bkz: dabaz) olung haa..