hont etmek

ia. tenezzül etmek, gönül indirmek..

-seninki de haneen uluğu, ben kimsenin bi guruşuna hont etmem arhadaş..