hışva

hışva:açılmış pamuk kozası...

kale cıvarında harabe bir şekilde onarılmayı bekleyen handa; hışva hanında bir zamanlar alınıp satılan şey