hidir anlatiyor

hıdır anlatıyor
isneyn günü,a'şam'ader düvende oturdum, başire edemedim.yalıız annaç düvende yirik höggeşe bi çökelek, yim beş direm hasbirnen mısdı'ın o'lu cıncık mamede yarım batman malhıta saddım.merem bi aydır ortalıkta ye'n kesatlık var.a'şam kerhaney kitledim.dili yitirmişim. mahmili peştahtey filan aradım,bulamadım.meersem sahonun cebinde kalmış.öleyn vagdi yime'e az yidimdi. zatılam sebahleyn tekneyi hamırlamadımdı.onoçun garnım yen açtı.évet évet darabey kitledim.geçiyken kahkeciden bi basimet aldım.bakdım yamaçdan zengin * geliy.ondanda yüz par'ak duzluca aldım;y'al'a * çıhınnadım.yiye yiye geddim.inoo? bi de b'akdım ki madem argımıya başladı.yolda bizim huderci abdadire ıras geldim.

---nereye gediyg aam ? dedi
---eve gédiym amma yén garnım argıy,dedim.
---yorum éyléysem şurdan bi depikde h'akime gétde alaç al,dédi.biz cor ediyken yanımıza enik irba'am geldi.
---ne o hıdır a' ,keyfsiz misin ne? dedi.
---ne biliym aam tarpadak garnım argımaya başladı,dedim
---keyfin bilir amma ingiliz duzu içseng bişeying galmaz.garnın pambık kimi olur. dedi.
---yog aam,bi nal h'akime gedece'em. dedim.
---ıstıfıl ol,dedi geddi.bende abdadire düv'aler * dedim.
s'aye * müdürü duvar aşılı gonşumuz.gédip dış gapiy dövdüm. annacıma bi e'sik ayal * çıktı.her hal ev şéndigiydi *, anam bacım ossung eyyi bi hatın gişiymiş.
---ne isteyng babam déy danışdı.
--- gayirmez * h'akim beyi gapıya salsana ! dedim
---néynéycing? dedi.
---hasdeyim de acı ma'yene olaca'am. dedim.
---dayradan da'a gelmedi anca bissel gelir,dedi.
---bi soluk gapının bartışına oturdum.garnım ambel beter argıdı.bakdım tohtorun gelece'é yog.evéttim.anam ocaklıkda teşdin başına oturmuş don yuydu. beni gördö nal:
--- gadanı aliym olum,nén beyle sap sarı kesilmişing? dedi.
---héç acı keyfim yog, garnım argiy dédim.
---itlering ben oluym hıdır , acı pay yavşanı yut, dedi.
ira'afdan * bi lokma pay yavşanı getirdi,yuddum.bi de elimi yüzümü çaldı,irahat oldum.
*

denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort