heye demek

herşeye (he) deyince ortalık sulh olur ve dövüş dava olmaz.


-la mamet bazar günü kilise gedip gelenkmi
-ne diy sen. eversen yok demem
oolum beyle şeyde işi uzatmeycin. heye deyip geçicin.
gız istemenin olumlu neticelendeeni bildirim hanee.

-nooldu siz urhuyanın gızına düyürçü geddiydeez?

-deezesiynen heye deyn haber salmışlar.

-eyi anam heyilli ossun.