heazeran vahıt

gec vakit,aynı zamanda kötü zaman olarakda kullanılır.
-get oglum acı hökkeş amminin bufesinden bir paket cuvara alda gel.
-nere gönderin gene herif oğlanı saat gac oluk heazeran vahıt herşey var ortadıkda getme anası boh içsin.