hazırdan eyi olmasın

hazır derken karşısında bulunan konuşulan kişi den bahsediliyor. *senden kıymetli olmasın demek.