hazine gidmeg

haz almak, hosuna gitmek veya yaptıgı isten mutlu olmak anlamındadır.
hoşlanmak, tadına varmak.