hayrat


ayrıca yoorum ile birlikte kullanıldığında "enteresan" gibi bir anlam da ihtiva eder.

% hayrat yoorum sen gelirmiymişin buralara, beiyg