haşnefişne

ia: flört

-kele anam kör ayyuş gızını duydun deemi, kiracının ooluynan haşnefişne ediymiş...