harpadanak

birdenbire aanamı taşıy bu haneğimiz.. örnek: bizim emmikızı salak gülcan'da harpadanak içeri daldı yoorum...
bir de bunun (bkz: tarpadanak)'ı vardır.
ayrıca hırpadanak daha bir akışkan ve yumuşak bir hali ifade ederken, tarpadanak daha bir zorla ve sert hali tanımlar