harpadanak tarpadanak

bir anda...
ani...

-nası oldu mamed ?
- eyi oldu eyi. harpadanak tarpadanak yerine oturdu yavv...

hırpadanak diye de söyleniş biçimi vardır..