haneen uluu

hoş olmayan söz, gereksiz hanek, devamında yuhalık'a neden olacak şey.
13 Entry Daha