haneeiz olur sozuuz olur

ia. konuşacaklarınız vardır.

karşılıklı konuşma ihtiyacı muhtemel kişiler yalnız bırakılmadan önce söylenen söz.

- kag nayme..bize müsaade anam. sizden doyulmaz biz gedek..siz ana gız birbirieze haneeiz olur sözüüz olur..
antebim insanı incedir, düşüncelidir nerde galkması gerekdiini bilir. ana gızı dertleşmek için baçbaşa bırakması gerekdiini bilir