halli seker

(bkz: hallı şeker) jelatin ecad edilmeden evvel cuvara kutularının iç ambalajında kullanılan kurşun gaplama kaatnan ambalaj edilen şeker