halepcil

bir gülle = misket çeşidi.
renksiz ve mat olan güllelerdir.
evcil= oyuncunun hep atış yaptığı en güzel güllesi