halaya yön vermek

lider ruhlu insanların yapabileceği bir eylemdir bu.
her düğünde,kınada ya da sazlı sözlü eğlencede muhakkak gerçekleşir.
mevcut halayın kötü gidişatından etkilenen lider gişi gendini tutamaz ve oynanmakta olan halayın başına geçer.
bir iki dakikada oyunu lehine çevirerek bütün bir halayın gendine uymasını sağlar.
sık tekrarlarla milleti etgilemiye çalışır ve etgiler.