hak getire

artı geden getti, iş bitti manasında

-gasteler nec oldu?
-onnarı hak getire, sufra yaptım.