hafur hufur

- büyük bir iştahla yemek..

* şeyle hafur hufur yimeyseez yimee aşşenin uşagları kimi..böyüyemesseez onnan soona...