guyrugunu kahkelemek

guyruğunu kahkelemek

kimsenin yüz vermemesi nedeniyle bir kenarda masum masum durmak,

ya da öyle birşey..

-zılha garinin oolu urgadı mı yanaa?
-hee, geldi gereksiz.. yüz vermedim, oturdu oturdu, soona da guyruğunu kahkeledi getti..
yaptığı işten dolayı suçlanınca * suçunu kabul edip gitmek.suç işleyen köpeklerin kuyruğunu halka şekline getirmesinden esinlenmiştir.