guş kimin

ani... aniden...
bir iki dakika içerisinde...
çok kısa zamanda...
aceleci olmak... acele yapmak...