gulaamizdan guzleyci olduk

gulaamızdan guzleycı olduk: aynı şeyi tekrarlayanlara karşı söylenen bir sözdür.
--kele anam şunlardan öndüç aldıın urubu bozdurda ver gendere, eysimki sesleri hössün yeter artı gulaaamızdan guzleyci olduk...