gövünmek

gövünmek
ekseriyetle sobanın yanına kurutulmak üzere konulan giysi, çorap vb giyeceklerin
sıcaktan yanma derecesine gelerek, renginin sararması durumu.
++ana ayaklarım donuy dolmuş taa aşşabaşta endirdi bizi.
--biik o nası dolmuşmuş kele, geç de sobanın yanına acı gızın
++acı ayaklarımı sobaya dayıym, soğukdan uyuşdu allahıma.
--la o gadar sohulma sobanın dibine üstün gövünür tama.