götünden haberi olmamak

kendi eksikliğinin farkında olmadan ahkam kesmek.
türkçe öğretmeninin konuşurken yada yazarken dilbilgisi kurallarına uymaması örnek gösterilebilir.*