gotunde deermen tayi baali

götünde değirmen tayı bağlı:
tembel, ağır hareket edenler için kullanılır.