götü çulda gözü beylikte

içinde bulunduğu durumun ne kadar kötü olduğuna aldırmadan ulaşamayacağı isteklerde bulunmak.