got altina girmek

yapılan iyilik karşısında bir işe yaramıyarak arada zayi olmak, bilinmemek veya unutulmak anlamına gelen hanek.