gonderici gedmek

gönderici gedmek.
yolcu etmek, uğurlamak için gitmek..bu deyim antepte özellikle hacca ve askere gidenler için kullanılır.