golbaa

gol bağı.
kol bağı.

altın ya da gümüşten yapılmış enli bilezik.