gizem memiç

miss turkey 2010 gözellig yarışması 1.siymiş. ey bizim sözlee ne geree var deyseez, şog olucooz, antepliymiş gendi. aha diya: http://tinyurl.com/antepgozeli
peh denecek gader gözel olmıyan hatın... goltoonun altındahı çizgi ney eyle;
http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/assets/photogallery/pictures/0000082040.jpg
tıs gabiye *
gözel oldoonu anteplinin heç bilmediee ve görmedee, şindik adı ortıya çıhan bi gız.
*
allah saabine baaşlıya ne diyek yoorum..
heç gözel görmesek, gözel diye yutturucular yoorum...
gendi gözel de golu ganadi yeen uzun arvad,ayel gısmı da gavak kimin oluncu yavan duruy herff