giroglan

gıroğlan

yaşı geçmiş olmasına rağmen kendine bakan, gençler gibi giyinip kuşanan, gençler gibi hareket eden yaşlı herif..

-cemal ammi gaç yaşında ana?
-atmışı geçik zaar.. heç atmış den mi? gıroğlan kimi geziy meydanda..
yaşına başına, gelenek ve göreneklere uyğun davranmayan goca herif...

bunu tanımlayan birde antep sözü

gırhından soona azanı teneşir paklar