gırmızı ossun yimibeş guruş bahalı ossun

antep arvadı'nın ev ve çeyiz düzerken gırmızı hasdeleeni ve sevgisini ifede edem möhim hanek.