girh oosuznen bi maarada galmak

kırk öksüz ile bir mağarada kalmak:çok fakir, muhtaç durumda olmak anlamındadır.
cimrilik yapan insanlar için : sahı gırh öösüznen bi maarada galık yoorum derler.