gıl kafa

henüz erginlik çağına erişmemiş, bakıma muhtaç çocukları tanımlayan hanek.