gıçını gırıp oturmak

lüzumsuz yere gezennere antep arvadlarının tembeh hanee..

-acı gıçını gırda otur, bu sookda dışarda işin ney.
herif aaşam yorgun argın eve gelir.
yimeg yogdur ve avradına seslenir:

-gene niye yimeg yok
-böön anamgildeydim. taman anam hasde.
-hergün hergün geziysin. acı ne var gıçını gırda bigün evinde otur..