gicimik dutmak

uyhu dudmuyan birinin sabaa ader tahur tuhur ses çıharması durumu.

-oolum ne gımıl gımıl edip duruyn gicimik dutmuş kimi.