gercik gercik

çok sinir bozucu hareket eden ve konuşan insanlardır..bu insanlar genelde bilmişlik taslayıp öyle konuşurlar..

-la mamed nere gedeyn hemen tama daha konuşuyduk
-yok usta aha ben galkıcım, görmeymin öfelemece ahmet geliy şimdi gene gercik gercik konuşucu
-ey ægam seng biliyn
tek başına (gercik) aynı zamanda bir lakabdır.

gercik gercik hareket yapan kimseler ise genelde sonradan görmelerdir.
mesela,
sonradan zengin olanlar.
zonradan mala mülke konanlar.
sonradan gelenler
karşısındakini hakir görenler

gibi gercik gercek hareket edenleri, davrananları, konuşanları sıralayabilmek mümkündür.
muhatabına gıcık verecek şekilde hal ve tavır sergilemek.